Porady prawne

 • 2009-08-04

  Spółka z o.o. chce zawiesić działalność na okres roku, od 01.10.2009 do 30.09.2010 roku. Złoży odpowiednie dokumenty do KRS i urzędu skarbowego. Czy powinna robić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, deklarację roczną CIT8) na dzień 31.12.2009 roku? Czy może powinna sporządzić bilans na dzień zawieszenia działalności? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-13

  Na jakich zasadach powinna być prowadzona księgowość w spółdzielni mieszkaniowej? Czy księgowa prowadząca księgowość spółdzielni mieszkaniowej musi mieć przyznaną licencję od Ministerstwa Finansów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-24

  Spółka kupuje oprogramowanie komputerowe od podmiotów zagranicznych (m.in. z USA, Luksemburga, Niemiec, Włoch…). 99% nabywanego oprogramowania jest traktowane przez spółkę jak towar i sprzedawane odbiorcom na terenie RP. Pozostałą, drobną część zakupów stanowi oprogramowanie nabywane dla własnych potrzeb spółki (jako WNIP wartość ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-07

  Firma zakupiła od dewelopera mieszkania pod wynajem. Co kwartał otrzymuje częściowe faktury VAT zgodnie z podpisaną umową. Akt notarialny nie został jeszcze podpisany. W jaki sposób księgować w księgach powyższą operację ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-03

  Spółdzielnia mieszkaniowa osiągnęła zysk za 2008 rok głównie z tytułu odsetek od lokat bankowych. Lokowane środki pieniężne pochodziły z wkładów budowlanych spółdzielców. Wynik spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wykazuje stratę za 2008 rok. Statut spółdzielni nie przewiduje jak podzielić zysk. Czy można zysk pochodzący z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-02

  Spółka cywilna prowadzi działalność jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozlicza się liniowo, prowadzi PKPIR. Przez trzy lata używała samochód ciężarowy na podstawie umowy leasingu zawartej w styczniu 2005 r. Przez cały czas trwania umowy leasingu spółka odliczała 22 % podatek VAT od rat leasingowych. W styczniu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-27

  Spółka komandytowa ma trzech udziałowców: dwie osoby fizyczne i sp. z o.o. Spółka osiąga zysk. Zysk jest dzielony zgodnie z umową na udziałowców. Osoby fizyczne płacą co miesiąc podatek od przypadającego na nie zysku, choćby nie był wypłacony. W spółce z o.o. doksięgowuję dokumentem wewnętrznym cały zysk przypadający na nią (choćby nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-30

  Zwracamy się z prośbą o interpretację czy w myśl obowiązujących przepisów podatkowych wspólnoty mieszkaniowe winny regulować należność podatkową z tytułu zawartej umowy o dzierżawę części gruntu nieruchomości wspólnej, względnie dzierżawy części wspólnej przeznaczonej na reklamy. Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskując pożytki przeznaczają ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

 • Cofnięcie apelacji pobierz

 • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

 • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

więcej