Porady prawne

 • 2008-10-23

  Spółka z o. o. sprzedała samochód który był środkiem trwałym. Polisa OC była zapłacona za cały rok (początkiem polisy jest marzec). Sprzedaż nastąpiła w miesiącu lipcu tj. przed końcem polisy. Do kosztów spółka zaliczyła tę część polisy która dotyczyła danego roku podatkowego (od marca do grudnia), pozostała część jest wykazana w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-16

  Czy fundacja prowadząca działalność gospdarczą, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stoważyszeń,może wliczać w koszty wydatki na cele reprezentacyjne? w jakiej wysokości jest taki fundusz i jakie wydatki można kwalifikować do wydatków na reprezentacje firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-07

  Wspólnota Mieszkaniowa w związku z usytuowaniem stała się uczestnikiem postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Inwestor w związku z niedogodnościami i zagrożeniami związanymi z planowanymi robotami budowlanymi zaproponował Wspólnocie dwa rodzaje zabezpieczeń. 1.Rekompensata za niedogodności związane ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-17

  Nasza Spółka zawarła w miesiącu lipcu 2008r. i sierpniu 2008r. umowy leasingu operacyjnego. W dniu zawarcia każdej umowy Spółka zobowiązana była do zapłacenia następujących opłat: - czynszu „0” i opłaty manipulacyjnej przy zawarciu umowy z pierwszym z leasingodawcą, - prowizji i opłaty wstępnej przy zawarciu umowy z drugim ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-29

  Czy Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej , objęte zwolnieniem od podatku dochodowego na mocy art.17 ust.1 pkt.4, powinno płacić podatek dochodowy od kosztów nieuznawanych za koszty podatkowe. Chodzi o koszty reprezentacji .
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-28

  Spółka z o.o. podwyższa kapitał zakładowy ze środków spółki zwiększając wartość nominalną istniejących udziałów . Czy wspólnicy mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-28

  Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej aport w postaci prawa używania lokali użytkowych na okres 4 lat. Wartość tego wkładu została ustalona w wysokości czynszu, jaki byłby przez Spółkę opłacany gdyby musiała wynajmować podobny lokal. Wartość tego wkładu została ujęta jako kapitał i z drugiej strony odpisywana miesięcznie w ciężar ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-16

  Izba gospodarcza zajmująca się pomocą w kontaktach handlowych pomiędzy firmami z kilku państw skandynawskich w Polsce i firmami polskimi w 2005 roku pobierała składki z tytułu członkostwa w Izbie. Proszę o informację , czy takie składki powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, a jeśli tak to z jakiego artykułu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o wyłączenie sędziego pobierz

 • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (2010) pobierz

 • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

 • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

więcej