Porady prawne

 • 2008-06-25

  Uprzejmie proszę o podpowiedź czy mam obowiązek poprawienia bilansu jeżeli już po zamknięciu i zatwierdzeniu (spółka cywilna, teraz po przekształcona w spółkę jawną) znalazłam, że jedna z faktur zakupu była zaksięgowana podwójnie. Czy powinnam w takiej sytuacji skorygować bilans za poprzedni rok czy mogę zrobić korektę w bieżących. Nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-24

  Proszę o informację czy prezes zarządu może świadczyć odpłatnie usługi na rzecz tej spółki. Czy wartość tych usług będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Jakie trzeba spełnić warunki, aby tak było?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-17

  Jeżeli prowadzimy działalność związaną ze sprzedażą usług elektronicznych i do uruchomienia działalności potrzebujemy opracować umowy z klientami oraz regulamin. Chcemy skorzystać do opracowania kompletnych rozwiązań z usług renomowanej firmy prawniczej. Koszt takich wzorów umów i regulaminów może być znaczny. Czy można ten wydatek ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-10

  Jak założyć firmę developerską i jaką formę prawną powinna przyjąć firma aby możliwie obniżyć podatki. właścicielami firmy będzie ojciec i syn. Ojciec prowadzi już działalność gospodarczą ( projektowanie) , a syn pracuje w firmie zewnętrznej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-29

  Jak rozliczyć ubezpieczenie samochodu osobowego w firmie jeśli jego wartość przekracza 20.000 euro?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-27

  Spółka z o.o. dokonała w kwietniu 2008 r. zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu (w tym: grunty orne, drogi, tereny różne, grunty pod wodami płynącymi) oraz zakupu budowli „rów (kanał) otwarty” usadowionej na przedmiotowych działkach. Działki znajdują się na terenie, który od 01.01.2004 r. nie jest objęty ustaleniami żadnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-16

  Co jest przedmiotem opodatkowania w firmach rozliczających się z podatku dochodowego od osób prawnych
  sprawdź odpowiedź

15 6 7 8 9
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

 • KRS- W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

 • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

więcej