Porady prawne

 • 2011-03-28

  Czy Spółka komunalna, w której Gmina posiada 100% udziałów, wypłacając tej Gminie dywidendę z zysku, powinna pobrać i uregulować zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Firma XXX kupiła w maju 2009 samochód z kratką i otrzymała pełny zwrot VAT za ten samochód.Obecnie wartość księgowa samochodu wynosi 40tys.zł. plus VAT i za tyle firma XXX chce sprzedać samochód osobie prywatnej.Czy po sprzedaży samochodu oprócz VAT-u należnego firma XXX będzie musiała coś zapłacić(oddać) Urzędowi Skarbowemu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  W 1998 r. firma (spółka jawna) zakupiła używaną maszynę do prowadzenia działalności gospodarczej od której został odliczony podatek VAT.Maszyna ta została jako składnik majątku firmy ujęta w ewidencję środków trwałych. Maszyna była używana ponad 6 m-cy na potrzeby firmy i została całkowicie z amortyzowana. Teraz chcemy dokonać sprzedaży ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-16

  W jaki sposób opodatkować przychody z najmu lokalu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz VAT, tzn. w którym momencie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji gdy termin płatności czynszu przypada w miesiącu kwietniu, zapłata następuje w maju a faktura za najem została wystawiona w marcu 2010 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Firma wykupiła polisę inwestycyjną ubezpieczeniową. Ubezpieczony – pracownik, ubezpieczający – firma, uposażony – firma, przedmiot uposażenia - życie ubezpieczonego. Czy należy uznać ta polisę jako świadczenie pracownicze? Czy związku z powyższym należy naliczyć ZUS i podatek ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Jakie koszty i podatki poniosą dwie spółki z o. o. przy zamianie między sobą posiadanych budynków użytkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Mam obywatelstwo polskie i niemieckie, na stałe zamieszkały w Niemczech. Prowadzę własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Zamierzam na terenie Polski utworzyć filię mojej firmy lub założyć całkiem nową firmę. Zamiar jest taki aby firma w Polsce wytwarzała produkty a ich sprzedaż odbywała się na terenie Niemiec. Koszty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-18

  Jako udziałowiec sp. z o. o. X udzieliłam pożyczki sp. z o. o. X. Z uwagi na brak środków w 2009 roku spółka nie była w stanie zapłacić mi należnych odsetek ani zwrócić pożyczki. Czy tym wypadku w 2009 roku wystąpi dochód po którejś ze stron.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

 • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

więcej