Porady prawne

 • 2010-08-10

  Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) jest udziałowcem w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. Za objęte udziały wniosła do tej spółki swój majątek o wartości 20 mln zł z podziałem: 6 mln na kapitał zakładowy a 14 mln na kapitał zapasowy. Z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej co do takiego podziału ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Jesteśmy Spółką z o.o. Czy możemy odliczyć od dochodu darowiznę (gotówkę) przekazaną organizacji, stowarzyszeniu, które nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-23

  Spółka z o.o. podwyższyła swoją wartość poprzez patent wniesiony aportem przez właściciela firmy. Wartość patentu wynosi 2 miliony złotych. Obecnie stanowi on wartość niematerialną i prawną spółki. Teraz nie jest używany, ale w przyszłości będzie wykorzystywany w działalności podmiotu. Pytanie dotyczy amortyzacji tego patentu. Od kiedy i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-26

  Nabyłam nowe mieszkanie. W celu jego wyremontowania zawarłam umowę o dzieło z osobą nigdzie niezatrudnioną i nie prowadzącą działalności gospodarczej. Ja prowadzę działalność gospodarczą, jednakże lokal ten nie jest w żaden sposób związany z moją działalnością. Pytanie : kto powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-05

  Spółdzielnia mieszkaniowa odprowadza podatek dochodowy (CIT) od osób prawnych. Czy w grudniu należy wysłać podatek do 20 - go grudnia podwójnie tj. i za miesiąc listopad i grudzień?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-28

  Spółka z o.o. podwyższa kapitał zakładowy ze środków spółki zwiększając wartość nominalną istniejących udziałów . Czy wspólnicy mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-16

  Izba gospodarcza zajmująca się pomocą w kontaktach handlowych pomiędzy firmami z kilku państw skandynawskich w Polsce i firmami polskimi w 2005 roku pobierała składki z tytułu członkostwa w Izbie. Proszę o informację , czy takie składki powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, a jeśli tak to z jakiego artykułu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-25

  Uprzejmie proszę o podpowiedź czy mam obowiązek poprawienia bilansu jeżeli już po zamknięciu i zatwierdzeniu (spółka cywilna, teraz po przekształcona w spółkę jawną) znalazłam, że jedna z faktur zakupu była zaksięgowana podwójnie. Czy powinnam w takiej sytuacji skorygować bilans za poprzedni rok czy mogę zrobić korektę w bieżących. Nie ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Pozew wzajemny w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierz

 • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

 • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

więcej