Porady prawne

 • 2011-11-30

  Czy z faktury VAT dotyczącej zakupu kalendarzy rozdanym naszym klientom można odliczyć podatek VAT? Nadmieniam, że zakup kalendarzy został zakwalifikowany jako koszty reklamy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-12

  Sprzedaję alkohol, posiadam kasę fiskalną, jednak gdy dokonuje sprzedaży firmie to wystawiam tylko fakturę, czy ta sprzedaż powinna być też nabita na kasę fiskalną?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-12

  Kupiliśmy od osoby fizycznej używany samochód osobowy w 2008 roku za kwotę 15.000 zł. Był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy musimy naliczyć VAT przy jego sprzedaży?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-12

  Chcę zakupić ekspres do kawy do firmy, z którego będą korzystać pracownicy i klienci. Czy taki zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć VAT od tego zakupu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-09

  Czy istnieje obowiązek opłacenia podatku akcyzowego sprowadzonego w listopadzie 2007 r. auta typu: samochód specjalny typu Camper Fiat ducato 6-osobowy o ładowności 658 i masie całkowitej 3300 do dalszej odsprzedaży.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  Witam, proszę o pomoc w rozwiązanu nastepującej sprawy. Firma zakupiła na terenie UE przyczepe kampingową do celów firmowych od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży. Czy należy zapłacić podatek PCC, gdzie zgłosić fakt zakupu i jakie obowiązuja terminy. Jakie czynności należy dopełnić? Czy w razie sprzedaży takiej przyczepy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-17

  Jaką stawkę podatku VAT mam zastosować przy wykonaniu ocieplenia plebanii i domu zakonnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-30

  Prowadzimy spółkę cywilną. W umowie spółki przyjęliśmy nazwę firmy: (przykład) Fabryka Zabawek „X”. Podczas rejestracji firmy w US (nadanie NIP rejestracja VAT) zażądano od nas wpisania przy nazwie spółka cywilna imię nazwisko ; imię nazwisko. Czy na fakturach zakupu, fakturach sprzedaży pieczątkach wystarczy „Fabryka Zabawek X”, czy ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5101
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

 • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

 • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

 • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

więcej