Pytanie

10.11.2008
Jakim kursem należy przeliczyć kwoty na fakturach w walutach obcych przy rozliczaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [INF-C] Informacja o piwie w składzie podatkowym pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

  • Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej