Pytanie

20.01.2009
Czy po orzeczeniu trybunału europejskiego można aktualnie odliczać pełen VAT od rat leasingowych dla samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-01-20 Nr dokumentu: 12067

Aby móc odzyskać podatek VAT od paliwa zakupionego do samochodu , pojazd ten musi spełniać określone warunki. Należy uznać , że nie ma znaczenia czy samochód jest nabyty na firmę czy też jest w niej użytkowany na podstawie umowy leasingu. Musi on spełniać określone warunki przewidziane dla tych samochodów . A zatem jeśli auto przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej spełniało wymogi aby uznać je za samochód ciężarowy a po zmianie przepisów , które obowiązywały od 1 maja 2004 stało się samochodem osobowym to w takiej sytuacji podatnik ma prawo do sporządzenia korekt deklaracji VAT a co za tym idzie do zwrotu podatku . Należy jednak pamiętać ,że podatnik musi posiadać faktury na podstawie których dokona odliczenia .

W odniesieniu do skutków w podatku dochodowym związanych z korektą podatku VAT po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko , zgodnie z którym (...) podatnicy, którzy w związku z tym wyrokiem dokonają odliczenia podatku od towarów i usług poprzez dokonanie korekty rozliczenia w tym podatku, nie są obowiązani do korygowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Kwota zwrotu lub obniżenia podatku w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód w podatku dochodowym w momencie otrzymania zwrotu (...)

Natomiast jeśli samochód jest używany w firmie na podstawie umowy leasingowej zawartej w okresie obowiązywania przepisów uprawniających do częściowego odliczenia podatku ( 60 % nie więcej niż 6.000 ) wówczas należy uznać, że prawo do odliczenia podatku VAT z rat leasingowych przysługuje ale do wysokości limitu określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Podstawa prawna

  • Art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o pdoatku od toqarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

  • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Pozew o zachowek pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy pobierz

więcej