Pytanie

12.02.2009
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o VAT prosimy o informację czy można odliczyć podatek naliczony w fakturach VAT otrzymanych przez pracowników naszej firmy za usługi noclegowe w hotelach i za usługi gastronomiczne w restauracjach , podczas spotkań z klientami (bez nadmiernego wyszukania i wyniosłości - normalne, typowe posiłki obiadowe wraz z napojami nie alkoholowymi). Jeśli nie jest to nadal możliwe, czy powyższy podatek można chociaż wliczyć w koszty uzyskania przychodu w działalności firmy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SP] Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

więcej