Pytanie

23.04.2009
Jaka powinna widnieć data sprzedaży na fakturze za transoprt towarów, jeżeli załadunek miał miejsce 28 marca, rozładunek 30 marca, a przewoźnik wystawił fakturę 2 kwietnia i gdzie można odnaleźć regulację prawną na ten temat? Czy prawidłowe jest jeżeli przewoźnik datę sprzedaży traktuje jako datę wystawinia faktury? Jak powinna postąpić firma spedycyjna, w momencie otrzymania faktury od przewoźnika z błedną datą sprzedaży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

  • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

więcej