Pytanie

23.04.2009
Jaka powinna widnieć data sprzedaży na fakturze za transoprt towarów, jeżeli załadunek miał miejsce 28 marca, rozładunek 30 marca, a przewoźnik wystawił fakturę 2 kwietnia i gdzie można odnaleźć regulację prawną na ten temat? Czy prawidłowe jest jeżeli przewoźnik datę sprzedaży traktuje jako datę wystawinia faktury? Jak powinna postąpić firma spedycyjna, w momencie otrzymania faktury od przewoźnika z błedną datą sprzedaży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

  • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

  • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

więcej