Pytanie

23.04.2009
Jaka powinna widnieć data sprzedaży na fakturze za transoprt towarów, jeżeli załadunek miał miejsce 28 marca, rozładunek 30 marca, a przewoźnik wystawił fakturę 2 kwietnia i gdzie można odnaleźć regulację prawną na ten temat? Czy prawidłowe jest jeżeli przewoźnik datę sprzedaży traktuje jako datę wystawinia faktury? Jak powinna postąpić firma spedycyjna, w momencie otrzymania faktury od przewoźnika z błedną datą sprzedaży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych pobierz

  • Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej pobierz

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej