Pytanie

01.07.2009
Jestem osobą fizyczną, prowadzę działalność gospodarczą, forma opodatkowania – księga przychodów i rozchodów. Dnia 2 czerwca 2009 roku nabyłem w formie aktu notarialnego, na rynku wtórnym, na swoje nazwisko budynek wybudowany w 1985 r., który był i jest przeznaczony na działalność gospodarczą. Jest to moja własność (a nie współwłasność). Budynek został wybudowany na 2 działkach: jedna z prawem wieczystego użytkowania od 1982 r, a druga wykupiona od gminy, jest teraz z prawem własności. Nabyłem oczywiście prawa wieczystego użytkowania jednej działki, prawa własności drugiej działki oraz nieruchomość, która została wybudowana na tych dwu działkach. W najbliższym czasie planuję wykup i będę posiadał prawo własności obu działek. Na podstawie ustaleń z gminą wiem, że wykup będzie w drodze bezprzetargowej, po zapłaceniu faktury ze stawką 22% VAT (za wykup nieruchomości na własność z urzędu gminy) Chcę ten budynek wprowadzić do swojej firmy jako środek trwały. Dla potrzeb mojej firmy w obecnej chwili prowadzę prace, które nie przekroczą 30% ceny zakupu budynku: - wymieniam węzeł cieplny wraz z grzejnikami, - wymieniam stolarkę okienną i drzwiową, - rozprowadzam nowe linie elektryczne , komputerowe i alarmowe wraz z kamerami, - w budynku zamieniam różne rodzaje podłóg (posadzka betonowa, podłoga drewniana) na posadzkę z gresu ocieploną styropianem, - ściany pokrywam gładzią gipsową i farbą emulsyjną, - montuję dodatkowe ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych, - instaluje nowe sanitariaty z umywalkami. Pytanie moje dotyczy sposobu rozliczenia wyżej wymienionych wydatków : 1. Czy mogę je bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ?, 2. Czy muszę je rozliczać amortyzując środek trwały i zwiększyć jego wartość początkową o te wydatki.?, 3. Czy wydatki te spowodują utworzenie nowych środków trwałych w istniejącym budynku ? Kiedy powinienem rozpocząć amortyzację budynku i z jaką wartością początkową? Czy od pierwszego dnia następnego miesiąca po zakupie? Czy wartość początkowa w/g aktu notarialnego czy w/g przeprowadzonego operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę? Czy po zakończeniu tych wszystkich prac i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych wartości z aktu notarialnego budynku wraz z wartością netto faktur zakupowych? Nadmieniam ze w trakcie trwania tych prac przenoszę firmę na nowy adres. Jak rozliczać VAT z tych zakupów (materiały, usługi, wykup)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • [VAT-12] Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

więcej