Pytanie

23.10.2009
Działam na rynku w branży handlowej od stycznia 2008 roku. Sprzedaż rejestruję przy pomocy kasy fiskalnej. Czy likwidując działalność w listopadzie 2009 zobowiązany jestem zwrócić ulgę z tytułu zakupu kasy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

  • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy pobierz

więcej