Pytanie

09.08.2010
Czy na fakturze wystawianej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności musi być wykazany numer NIP?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

  • [VAT-22] - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej pobierz

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

więcej