Pytanie

06.12.2010
Zamierzam kupić samochód osobowy w wersji ciężarowej do końca roku, aby móc skorzystać z odliczenia podatku VAT, jednak niektóre firmy firmy handlujące samochodami ściągają samochody z zagranicy np. z Niemiec jako ciężarowe później tu w kraju jadą na przegląd do stacji diagnostycznej gdzie diagnosta lub jakiś biegły stwierdza że samochód spełnia wymagania stawiane samochodom ciężarowy. Czy po takiej procedurze urząd skarbowy zakwalifikuje ten samochód jako ciężarowy? Jakie kryteria musi spełnić samochód, aby można go było zakwalifikować jako samochód ciężarowy? Czy samochody sprowadzane z zagranicy spełniają te wymagania jeżeli za granica był uznany jako ciężarowy? Czy musi to być homologacja na ciężarowy wystawiona przez krajowego importera danej marki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

  • Protest pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej