Pytanie

14.12.2010
Starostwo powiatowe wystawiło do sprzedaży w formie przetargu nieruchomość w na której posadowione są budynki dawnych warsztatów szkolnych, stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatem samochodowym oraz budynek garażowy. Nie mam informacji, kiedy Starostwo stało się właścicielem nieruchomości. Pytanie brzmi: Czy w przypadku sprzedaży przez Starostwo nieruchomości w przetargu będzie naliczony podatek VAT od ceny sprzedaży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • Pozew o wydanie ruchomości pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

więcej