Pytanie

12.08.2011
Kupiliśmy od osoby fizycznej używany samochód osobowy w 2008 roku za kwotę 15.000 zł. Był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy musimy naliczyć VAT przy jego sprzedaży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

więcej