Pytanie

29.12.2008
Czy prywatna szkoła językowa uprawniona jest do zakupu sprzętu komputerowego na zasadach O% stawki VAT ?Kto jest organem nadzorującym dla prywatnej szkoły językowej zobligowanym do potwierdzenia zamówienia składanego sprzedawcy sprzętu ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pełnomocnictwo rodzajowe pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

więcej