Pytanie

07.01.2009
Odbył się transport wewnątrzunijny Francja – Polska . Za wykonanie tej usługi obciążyła nas firma szwajcarska która podała na fakturze kosztowej NIP szwajcarski( a nie podała NIP unijnego) . Czy w związku z tym może zastosować stawkę VAT 0% na fakturze?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-01-07 Nr dokumentu: 11695

Co do zasady należy uznać, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. Jednak z art. 28 ust. 3 wynika, że w przypadku gdy nabywca usługi transportowej podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Przy założeniu , że polski podatnik ma nadany numer NIP unijny oraz , że podał go kontrahentowi należy uznać, że omawianą usługę należy opodatkować w Polsce taką stawką podatku VAT jaka obowiązuje na dane usługi w naszym kraju.

Omawianą transakcję należy rozliczyć tak jak import usług. Faktura od kontrahenta zagranicznego nie powinna zawierać kwoty podatku VAT.

Z treści art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku między innymi importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Z treści § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynika, że podatnik może wystawić fakturę wewnętrzna w jednym egzemplarzu. Należy ja przechowywać z całą dokumentacją dotyczącą podatku.

Podstawa prawna

  • Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  • Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  • Art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  • § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2008r., Nr 212, poz. 1337)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

  • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

więcej