Pytanie

02.03.2009
Jakie są obwarowania do wystawiania stawki VAT 0% i 22%. Czym różni się towar od usługi – poza tym , że usługa jest pracą na materiale od klienta – bardzo ciężko to zinterpretować i są na tym polu olbrzymie niejasności.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

  • Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

więcej