Pytanie

17.04.2009
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie kursów dla osób oraz firm ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych (kod 85.59.B). Moje pytanie brzmi jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do w/w działalności, oraz czy usługi te będą podlegały zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży dla osób fizycznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

więcej