Pytanie

28.05.2010
Jaką stawką VAT powinna zostać opodatkowana usługa transportowa na trasie Rosja-Niemcy? Przewoźnik polski, klient zagraniczny. Czy należy podzielić stawki w zależności od tego, czy jest to odcinek krajowy, czy zagraniczny?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

  • [VAT-25] Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

więcej