Pytanie

28.05.2010
Jaką stawką VAT powinna zostać opodatkowana usługa transportowa na trasie Rosja-Niemcy? Przewoźnik polski, klient zagraniczny. Czy należy podzielić stawki w zależności od tego, czy jest to odcinek krajowy, czy zagraniczny?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • Pozew o eksmisję pobierz

więcej