Pytanie

29.06.2010
Jestem płatnikiem podatku VAT. Czy sprzedając pojazd znajdujący się w ewidencji środków trwałych firmy (kupiony na fakturę VAT ze stawką 22%) poza terytorium UE na Ukrainę mogę sprzedać go w cenie netto bez naliczania podatku VAT? Jeżeli tak to proszę o podanie na jakiej podstawie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

  • Wniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej pobierz

  • Wniosek o urlop wypoczynkowy pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

więcej