Pytanie

03.11.2008
Jestem developerem budującym domki jednorodzinne. Jaka jest stawka podatku VAT przy sprzedaży domu i czy ma znaczenie czy jest to dom odebrany przez nadzór czy np w stanie surowym zamkniętym. I czy prowadząc w tę sposób działalność nie ma przeszkód bym zaczął budować dom jako osoba fizyczna poza firmą?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • KRS- W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z o. o. pobierz

  • CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestry podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

więcej