Pytanie

03.09.2009
Jeśli zleceniodawca nie płaci części faktury z racji kary umownej za niezakończenie robót w terminie, to czy ma obowiązek wystawić na tę okoliczność jakiś dokument? I jak powinno wyglądać księgowanie takiego zdarzenia? Czy wystawca faktury może tę karę potraktować jako koszt podatkowy? A co z VAT-em?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • KRS- W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka komandytowo- akcyjna pobierz

  • Pozew o wydanie ruchomości pobierz

  • EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

więcej