Porady prawne

 • 2011-05-13

  Spółka handlowa leasinguje samochód osobowy przez okres 3 lat, zgodnie z umową leasingu. W czasie trwania umowy leasingu odliczono 60% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych, nie więcej niż 6000 zł. W kwietniu 2011 roku następuje wykup samochodu (taką możliwość zawarto w umowie leasingu). Następnie spółka sprzedaje samochód osobie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-26

  Firma realizuje szkolenia dla pracowników jednostki administracji rządowej w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w tym przypadku? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 u.f.p., środkami publicznymi są dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-05

  Czy kwota zwrotu VAT-u za materiały budowlane zużyte na budowę domu jednorodzinnego uzależniona jest od powierzchni użytkowej tego domu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-04

  Proszę o odpowiedz na pytanie, czy kupując motocykl na firmę odliczamy pełny podatek VAT, czy tylko jakąś cześć podatku VAT.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku VAT na usługi szkoleniowe oferowane przez jednostki oświatowe. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego posiada wpis do stosownej ewidencji prowadzonej przez Prezydenta miasta X i tym samym jest objęta ustawą o oświacie. Czy jako tego typu placówka może oferować szkolenia zwolnione w świetle ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  Spółka z o.o. realizuje projekt finansowany ze środków EFS (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) (Program Operacyjny Kapitał Ludzki [PO KL], Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). W ramach projektu oferuje całkowicie bezpłatnie szkolenia dla beneficjentów ostatecznych, którymi są ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-25

  Proszę o interpretację pkt 27 art 43 Ustawy o podatku od towarów i sług (VAT) z dnia 29.10.2010 r (DZ.U 226 poz. 1476 z 30.11.2010), który mówi o zwolnieniu od podatku usług prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczonych przez nauczycieli. Czy powyższy punkt można ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-25

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (działalność fizjoterapeutyczna) i paramedycznych zwolnionych przedmiotowo do tego roku z podatku VAT. Dodatkowo mam dochód z tytułu podnajmu lokalu użytkowego opodatkowany w ub. roku 22 % VAT. Wartość netto tego dodatkowego dochodu wynosi ok. 8 tys. zł rocznie, co stanowi ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 512
Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [PIT-28/B]Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych pobierz

 • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej