Pytanie

14.10.2009
Jako osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej kupiłem używany samochód we Francji. Jakie dokumenty powinienem złożyć do urzędu skarbowego, żeby urząd wydał mi zaświadczenie, że nie muszę płacić podatku VAT od tego zakupu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • ZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych pobierz

  • [PIT-36L] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

więcej