Pytanie

13.05.2011
Spółka handlowa leasinguje samochód osobowy przez okres 3 lat, zgodnie z umową leasingu. W czasie trwania umowy leasingu odliczono 60% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych, nie więcej niż 6000 zł. W kwietniu 2011 roku następuje wykup samochodu (taką możliwość zawarto w umowie leasingu). Następnie spółka sprzedaje samochód osobie trzeciej. Spółka nie zajmuje się sprzedażą samochodów ani ich leasingiem czy wynajmem. Czy od kwoty wykupu można odliczyć podatek naliczony VAT traktując tę transakcję jako odrębną w stosunku do umowy leasingu ? Jeśli tak, to czy obowiązuje limit 60%, nie więcej niż 6000 zł ? Czy dokonując sprzedaży spółka może zastosować stawkę zwolnioną, uznając, że samochód był przez nią używany przez ponad 6 miesięcy a przy nabyciu nie przysługiwało odliczenie podatku VAT i wówczas dokonać korekty podatku naliczonego od wykupu (przy założeniu, że przy wykupie odliczono jedynie 60% VAT) ? Czy można uznać, że korzystanie z samochodu na podstawie umowy leasingu stanowi rozporządzanie nim jak właściciel, co pozwoli na potraktowanie umowy leasingu jako używania uprawniającego do zastosowania stawki VAT zwolnionej przy sprzedaży ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-D1] Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • [PIT-36L] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

więcej