Pytanie

15.02.2011
Wykonujemy usługi, które w 2010r. opodatkowane były stawką VAT 7% , a tym tj. 2011 roku stawka VAT wynosi 8%. Proszę o określenie podstawy opodatkowania jeśli w umowie zawartej od października 2008r. do kwietnia 2011r. znajdują się zapisy: 1) ryczałtowe wynagrodzenie brutto wynosi: 10.000 zł w tym podatek vat 7% ( 654,21). 2) Wymieniona cena może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku Vat. Czy w tym przypadku podstawą opodatkowania jest kwota: 9.259,26; vat 8% (740,74); kwota brutto: 10 000 zł. Czy może postawę stanowi kwota: 9.345,79 vat 8%( 747,66) a kwota brutto to: 10.093,45 zł ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

  • Zgłoszenie pracodawcy do Powiat. Inspekt. Sanitarnego pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

więcej