Porady prawne

 • 2011-03-22

  Prowadzę szeroko rozumianą działalność usługową w sektorze przemysłowym (kilkanaście kodów PKD) w oparciu o KPiR. Do prowadzenia działalności wykorzystuję firmowy samochód dostawczy (ciężarowy, odpowiednie wpisy w dow. rej.). Faktury wystawiane są na konkretne usługi (spawanie, walcowanie, cięcie stali, żeliw, klejenie taśm, usługi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-17

  Spółka z o.o. zakupiła artykuły reklamowe w postaci długopisów i innych artykułów biurowych a także artykułów spożywczych, w tym alkoholu z przeznaczeniem przekazania ich swoim klientom. Każdy z tych artykułów zawiera logo firmy. Cena jednostkowa każdego z artykułów przekracza 10 zł netto i spółka nie posiada potwierdzenia ich odbioru ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-14

  Prowadzę działalność gospodarczą, zakupiłem używany samochód osobowy, dwa rzędy siedzeń, zamierzam wyjąć jeden rząd siedzeń i udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia o spełnieniu jednego z warunków niezbędnych do celów VAT tj. pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-14

  Czy na roboty budowlane wykonane w okresie od 19.11.2010 r. do 31.12.2010 r. będzie obowiązywała stawka podatku VAT w wysokości 22%, w przypadku wystawienia faktury VAT i protokołu zdawczo-odbiorczego (częściowego) za te roboty w miesiącu marcu 2011r.? Gmina uważa, że dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku decydujące znaczenie ma ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-08

  Pytanie dotyczy wystawiania FV za uczestnictwo w targach. Jesteśmy firmą, która zgłasza swój udział w targach odbywających się w Polsce. Naszymi partnerami są firmy zagraniczne. Część kosztów za współudział w targach musimy przefakturować właśnie na tych zagranicznych partnerów. W 2010 r. wystawiając FV nie naliczaliśmy podatku VAT (NP). ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-07

  W związku z nowym obowiązkiem narzuconym przez przepisy ustawy VAT od 1 stycznia 2010 r. prowadzący usługi z krajami UE mają obowiązek składania kwartalnych informacji o współpracy z UE. W US nikt nie potrafił wyjaśnić, jak prawidłowo dokonywać takich rozliczeń. Przez cały rok US nie kwestionował żadnej deklaracji AT, ani informacji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-07

  Prowadzimy jako firma, szkolenia z obsługi systemu informatycznego, w którym pracują Wydziały Geodezji w Starostwach Powiatowych. System się rozwija i aby wdrożyć nowe możliwości urzędnicy potrzebują szkoleń. Szkolenia te są dedykowane tylko dla urzędników, a finansowane w całości przez Starostwa Powiatowe. Czy w związku z powyższym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-03

  Dotyczy jednego zadania z ogólnego kontraktu na 9 zadań (roboty drogowe – odcinki dróg, ulice w mieście), na które zawarliśmy z zamawiającym umowę (jedna umowa na wykonanie robót budowlanych na 9 drogach, ulicach). Umowa zawarta została w czerwcu 2010 r., z terminem realizacji (poszczególnych zadań) do 15 października 2010 r. Zgodnie z ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu pobierz

 • KRS- W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z o. o. pobierz

 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I pobierz

 • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

więcej