Porady prawne

 • 2011-03-02

  Spółka jawna wniosła do sądu o zamknięcie działalności z dniem 31-12-2010 roku - sprawa w toku. Zamknięcie ma nastąpić bez likwidacji - wspólnicy porozumieli się, co do wszystkich szczegołów. W styczniu spółka otrzymała fakturę korygującą do faktury z 2006 roku - korekta stawki VAT za refakturę ubezpieczenia samochodu w leasingu. Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-25

  Prowadzę działalność gospodarczą, jestem podatnikiem VAT i jako osoba fizyczna (prywatnie) mam zamiar sprzedać na serwisie aukcyjnym przedmioty, które nie są związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Będą to książki, meble, wyroby z porcelany i kolekcja kilkuset monet, którą wyceniam na kilkadziesiąt tys. zł. W prasie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  Jako firma jednoosobowa buduję obiekt, w którym będą lokale do wynajęcia. W obiekcie tym jest też jedno mieszkanie dla opiekuna obiektu, które to mieszkanie chciałbym przekazać w formie darowizny na moje dorosłe dziecko. Jak zrobić taką darowiznę? Jakie zobowiązania prawno finansowe się z tym wiążą. Czy będę musiał zapłacić jakiś ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  Pytanie dotyczy zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest remont Domu Studenta, w którego zakres wchodzi: remont pokoi mieszkalnych i korytarzy. Czy do tego rodzaju robót budowlanych, wykonywanych w budynku zbiorowego zamieszkania (grupa 113), należy zastosować obniżoną (preferencyjną) stawkę od towarów i usług VAT tj. 8%.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  Spółka z o.o. realizuje projekt finansowany ze środków EFS (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) (Program Operacyjny Kapitał Ludzki [PO KL], Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). W ramach projektu oferuje całkowicie bezpłatnie szkolenia dla beneficjentów ostatecznych, którymi są ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-15

  Wykonujemy usługi, które w 2010r. opodatkowane były stawką VAT 7% , a tym tj. 2011 roku stawka VAT wynosi 8%. Proszę o określenie podstawy opodatkowania jeśli w umowie zawartej od października 2008r. do kwietnia 2011r. znajdują się zapisy: 1) ryczałtowe wynagrodzenie brutto wynosi: 10.000 zł w tym podatek vat 7% ( 654,21). 2) ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-15

  Mam podpisaną umowę od 17.08.2010 r. do 31.03.2011 r. na wykonywanie usług z zakresu szacowania nieruchomości. Zapłata za wykonane usługi dokonywana jest po wystawieniu faktur cząstkowych. 17 stycznia 2011 r. wystawiłem Zleceniodawcy faktury VAT za wykonane jeszcze w 2010 r. usługi, które opodatkowałem w fakturze bieżącą stawką VAT - ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-15

  Dotyczy wystawiania faktur VAT. Faktury VAT wystawiane w PLN i Euro. Tzn. Kwota na fakturze za usługę jest podawana w PLN (wyliczona po kursie średnim NBP, a nie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury) i w walucie Euro. VAT jest np (gdyż VAT nalicza nabywca). Czy Urząd Skarbowy ma prawo mieć uwagi i kazać ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu pobierz

 • ZUS Rp - 12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobierz

 • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

 • Odwołanie od decyzji organu I instancji pobierz

więcej