Pytanie

02.06.2010
Jesteśmy wielobranżowym ZPChr, zatrudniamy 170 niepełnosprawnych, oraz regularnie ponad setkę uczniów (przysposabiamy do zawodu). Posiadamy na własność (od 10 lat) zabudowania i teren, z którego część wydzieliliśmy na organizację targowiska. Zainwestowaliśmy w drogi dojazdowe, wyłożyliśmy targowisko kostką (5.000m2), zainwestowaliśmy w stragany, stoły do handlu, reklamy i etc. Bezpośrednią obsługą hali targowej zajmuje się 10 osób (sprzątaczki, ochroniarze, personel sanitarny, konserwatorzy, kasjerzy - praktycznie wszystkie osoby niepełnosprawne). Wśród handlujących zdecydowana większość prowadzi działalność gospodarczą, odprowadzają podatki VAT i inne. Miasto i gmina posiada wysoki wskaźnik bezrobocia – 20%. Płacimy podatek od nieruchomości i pomimo starań, nie korzystamy ze zwolnień w tym podatku. Miasto, powołując się na zapisy odpowiedniej ustawy, wysyła na nasz teren poborców w postaci Straży Miejskiej (umundurowanej) i jednego pracownika nieumundurowanego. Niezależnie od pobieranych przez nas opłat, handlującym nalicza się opłatę, częstokroć dwu i trzykrotnie przewyższające opłaty, jakimi nasza firma obciąża handlowców. W jednej z interpelacji miasto orzekło, że opłata targowa jest formą zryczałtowanego podatku od rolników i działkowców z tytułu podatku dochodowego. Nasi handlowcy, handlujący z ręki i stołów nie handlują warzywami i owocami. W związku z kolejnymi podwyżkami opłat przez Miasto, obserwujemy wyraźny regres w zainteresowaniu handlowców naszą halą targową (miasto nie posiada targowiska tzw miejskiego). Grozi nam zamknięcie hali, zwolnienia osób odpowiedzialnych za halę targową. Znamy treść ustawy z 12 I 1991r., zapoznaliśmy się też z kilkoma interpretacjami dostępnymi w sieci. Czy miasto może pobierać opłatę targową z terenu prywatnego i wielokrotnie już i tak opodatkowanego? Jak uniknąć wielokrotnego opodatkowania? Czy w ogóle możemy odmówić wstępu Straży Miejskiej na nasz teren?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

więcej