Porady prawne

 • 2010-12-14

  Mój syn postanowił wybudować sobie dom. Starszemu synowi w formie darowizny przekazałem znaczną sumę pieniędzy na zakup mieszkania w bloku, co zostało zgłoszone do urzędu skarbowego. Chciałbym i temu młodszemu przekazać pieniądze w takiej samej kwocie na budowę tego domu. Niestety - nie stać mnie obecnie na przekazanie takiej kwoty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-29

  Proszę o odpowiedź również na pkt 2. dokumentu 26764: W złożonym zeznaniu SD-Z2 podałem wartość nieruchomości bardzo orientacyjnie, wyszedłem z założenia, że i tak nie będzie podatku, więc nie ma to większego znaczenia. Teraz chcąc złożyć zeznanie SD-3 i zapłacić podatek lepiej zbadałem sprawę, wartość nieruchomości powinna być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-23

  Podatnik prowadzi jednoosobową firmę remontowo-budowlaną. Rozlicza się ryczałtem+VAT. Obecnie firma jest zawieszona(od 12/2009r.). 14.01.2008r zakupił na firmę samochód osobowy i odliczył od niego 60% VAT-u (kwota 4.328 zł.).Na początku przyszłego roku chce go sprzedać. 1) Z jaką stawką VAT, czy może to być stawka zwolniona? 2) czy musi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-23

  Kontynuując wątek z dokumentu nr 26757. Czy jeśli teraz złożę zeznanie SD-3, to czy US może zarzucić mi zbyt późne złożenie zeznania SD-3? Czy należy wyrazić czynny żal, aby ustrzec się ewentualnej kary za niezłożenie zeznania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-19

  Aktualnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna, opodatkowaną podatkiem liniowym (księga przychodów i rozchodów) i końcem br. przechodzę na emeryturę. Czy jest możliwe przekazanie firmy małżonce (tj. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)? Są to środki trwałe używane. Czy w przypadku takiej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-04

  Wycofałem samochód osobowy od którego odliczyłem 60% podatku VAT z działalności po 15 miesiącach. Następnie przekazałem go w formie darowizny mojej żonie z którą mam rozdzielność majątkową. W tej chwili moja małżonka chce przekazać ten samochód również w formie darowizny swojej siostrze. Czy w związku z faktem, iż od momentu otrzymania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-15

  Dorosłemu synowi (który nie ma własnego mieszkania), zamierzamy przekazać w darowiźnie mieszkanie zakupione u dewelopera, tak aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami i o ile to możliwe, w miarę korzystne podatkowo. Od jakiej wartości (wartość szacunkowa mieszkania – 200.000) rodzice i/lub syn zapłacą podatki we właściwym urzędzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-06

  Prowadzę działalność gospodarczą KPiR.W prowadzonej działalności od 1999r. wykorzystywałem pawilon handlowy będący moją własnością a przekazany do firmy jako środek trwały. W lipcu 2010r. ww. pawilon wycofałem z działalności gospodarczej i przeznaczyłem na potrzeby własne. Jednakże planuję podarować go mojej córce, która w 2007r. ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

 • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

 • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę pobierz

więcej