Pytanie

23.10.2008
Czy firma zaciągając kredyt zabezpieczony hipoteką musi odprowadzać podatek od czynności cywilnoprawnych? W jakiej wysokości i na kim ciąży obowiązek – na Banku czy na Kredytobiorcy ?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-10-23 Nr dokumentu: 9610

    Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlega a między innymi ustanowienie hipoteki. Obowiązek podatkowy w zakresie omawianego podatku powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. Zostało to określone w art. 3 ust. 1 pkt 2a. Regulacje zawarte w art 4. pkt 8 omawianej ustawy określają , że obowiązek podatkowy ciąży na Kredytobiorcy. Natomiast jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy stawki podatku od ustanowienia hipoteki wynoszą :

  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %,
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł;

Podstawa prawna

  • Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
  • Art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
  • Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
  • Art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • ZUS Rw73 oświadczenie emeryta rencisty pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej