Porady prawne

 • 2011-04-08

  Byłem członkiem zarządu w sp. z o.o. do dnia 31 styczeń 2005 r. kiedy powstało zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości. Wymagalność tego zobowiązania zgodnie z deklaracją to 15 stycznia 2005 r. Spółkę sprzedałem w 100 % nowemu właścicielowi w dniu 01 luty 2005 r. Ponieważ organ podatkowy Urząd Miasta nie mógł ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-26

  Podatnik otrzymywał nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości). Okazało się, że nie wszystkie nieruchomości budynkowe zgłosił do podatku oraz za część gruntów sklasyfikowanych jako B i Bi opłacał podatek rolny. Na jakiej podstawie prawnej organ powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  Stan faktyczny nr 1: organ podatkowy powziął z urzędu wiedzę o tym, że podatnik opłacał niesłusznie podatek od nieruchomości za grunty sklasyfikowane jako użytki rolne - wszczął postępowanie w celu stwierdzenia nadpłaty. Stan faktyczny nr2: ten sam ww. podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowane deklaracje. Od kiedy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Do 31 stycznia 2005 roku pełniłem funkcję członka zarządu firmy sp. z o.o. W styczniu tego roku powstało zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od nieruchomości. Od 1 lutego 2005 roku zostałem odwołany z tej funkcji. Czy odpowiadam za tę zaległość podatkową ze stycznia 2005, jeżeli już 1 lutego nie byłem członkiem zarządu. Regulowanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-19

  Nasza firma zamierza skorygować podatek należny VAT w związku z istnieniem wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Jednym z warunków umożliwiających dokonanie powyższego jest m.in. zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnioną nieściągalność jego zobowiązania. Nasza firma ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-18

  stan faktyczny: w uchwale Rady Gminy powołującej sołtysów na inkasentów podatków lokalnych jest zapis, że: ,,wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot dla poszczególnych sołectw". pytanie: czy w powyższym zapisie zgodnie z prawem umożliwiono sołtysom pobór zaległych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-09

  Spółka z o.o. (X) posiada zadłużenie w urzędzie skarbowym z tytułu korekt złożonych po kontroli. Posiada również dłużnika (inną spółkę z o.o.- Y). Czy jest możliwość aby wskazać tego dłużnika do ściągania z niego pieniędzy a nie ze spółki z o.o. X, której zadłużenie dotyczy? A jeśli tamten dłużnik Y nie dysponuje majątkiem i finansami? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Otrzymałam decyzję pokontrolną z urzędu skarbowego. Zamierzam się jednak od niej odwołać. Co powinna zawierać taka decyzja i ile mam czasu na złożenie odwołania?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 514
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Kwestionariusz osobowy pobierz

 • KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

 • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

więcej