Pytanie

25.02.2010
W nawiązaniu do moich poprzednich pytań (21261 i 21970) dotyczących postępowania spadkowego, dzisiaj mam kolejne zapytanie o procedurę podatkową. Po złożeniu stosownych dokumentów do urzędu skarbowego, otrzymałem od nich pismo z pogróżkami, w którym kwestionują podane kwoty wyceny nieruchomości. Przypomnę, że podatek dotyczy spadku po zmarłym Ojcu w 2005 r. Nieruchomość była budowana przez naszą Rodzinę wspólnymi siłami, jednak była zapisana na Rodziców. W sądowym postanowieniu oczywiście nie jest wyszczególniony udział rzeczowy spadkobierców. Kwota podana do urzędu skarbowego opiewa część finansową nieruchomości, będącą własnością Ojca. Pozostałe wbudowane elementy były finansowane przez spadkobierców. Czy urząd skarbowy ma prawo decydowania i narzucania kwoty nieruchomości według ich uznania z całości domu? W jaki sposób można się od ich krzywdzącej decyzji odwołać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • Umowa darowizny samochodu pobierz

  • Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku pobierz

więcej