Pytanie

25.02.2010
W nawiązaniu do moich poprzednich pytań (21261 i 21970) dotyczących postępowania spadkowego, dzisiaj mam kolejne zapytanie o procedurę podatkową. Po złożeniu stosownych dokumentów do urzędu skarbowego, otrzymałem od nich pismo z pogróżkami, w którym kwestionują podane kwoty wyceny nieruchomości. Przypomnę, że podatek dotyczy spadku po zmarłym Ojcu w 2005 r. Nieruchomość była budowana przez naszą Rodzinę wspólnymi siłami, jednak była zapisana na Rodziców. W sądowym postanowieniu oczywiście nie jest wyszczególniony udział rzeczowy spadkobierców. Kwota podana do urzędu skarbowego opiewa część finansową nieruchomości, będącą własnością Ojca. Pozostałe wbudowane elementy były finansowane przez spadkobierców. Czy urząd skarbowy ma prawo decydowania i narzucania kwoty nieruchomości według ich uznania z całości domu? W jaki sposób można się od ich krzywdzącej decyzji odwołać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • [KW-OZN] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej pobierz

  • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pobierz

więcej