Pytanie

09.03.2010
Organ podatkowy w trakcie sporu z podatnikiem co do sposobu opodatkowania domków letniskowych (budynki czy budowle) powołał pisemnie biegłego, ale nie zawiadomił strony o terminie przeprowadzenia przez niego opinii zgodnie z art. 190 Ordynacji podatkowej(termin ten został uzgodniony telefonicznie z zarządzającym ośrodkiem synem podatnika, który w umówionym telefonicznie terminie udostępnił poprzez pracownika ośrodka możliwość wejścia na jego teren jak i do domków). Następnie organ podatkowy wydał decyzję opierającą się na twierdzeniach powołanego przez siebie biegłego od której podatnik wniósł odwołanie. Czy naruszenie przez organ podatkowy terminu z art. 190 par. 1 Ordynacji podatkowej może być dla organu odwoławczego podstawą do uchylenia decyzji ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • [INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym pobierz

  • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pobierz

  • [INF-J] Informacja o gazie w składzie podatkowym pobierz

więcej