Pytanie

01.04.2010
Od 15 stycznia 2010r. mam zawieszoną działalność. W rozliczeniu za 2009 rok wychodzi mi do zapłacenia podatek dochodowy. W ostatniej deklaracji VAT-7 mam pewną kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny miesiąc, która pokrywałaby ten podatek za 2009 rok. Czy mimo zawieszenia działalności mogę zwrócić się do urzędu skarbowego o zaliczenie części naliczonego podatku z deklaracji VAT-7 na poczet podatku dochodowego za 2009 rok?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

  • [VAT-7] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

więcej