Pytanie

10.09.2010
Otrzymałam decyzję pokontrolną z urzędu skarbowego. Zamierzam się jednak od niej odwołać. Co powinna zawierać taka decyzja i ile mam czasu na złożenie odwołania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/H] Podatek akcyzowy od energii elektrycznej pobierz

  • [SD-Z2] Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • [AKC–4/C] Podatek akcyzowy od piwa pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

więcej