Porady prawne

 • 2011-01-12

  Stan faktyczny nr 1: organ podatkowy powziął z urzędu wiedzę o tym, że podatnik opłacał niesłusznie podatek od nieruchomości za grunty sklasyfikowane jako użytki rolne - wszczął postępowanie w celu stwierdzenia nadpłaty. Stan faktyczny nr2: ten sam ww. podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowane deklaracje. Od kiedy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Do 31 stycznia 2005 roku pełniłem funkcję członka zarządu firmy sp. z o.o. W styczniu tego roku powstało zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od nieruchomości. Od 1 lutego 2005 roku zostałem odwołany z tej funkcji. Czy odpowiadam za tę zaległość podatkową ze stycznia 2005, jeżeli już 1 lutego nie byłem członkiem zarządu. Regulowanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-19

  Nasza firma zamierza skorygować podatek należny VAT w związku z istnieniem wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Jednym z warunków umożliwiających dokonanie powyższego jest m.in. zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnioną nieściągalność jego zobowiązania. Nasza firma ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-18

  stan faktyczny: w uchwale Rady Gminy powołującej sołtysów na inkasentów podatków lokalnych jest zapis, że: ,,wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot dla poszczególnych sołectw". pytanie: czy w powyższym zapisie zgodnie z prawem umożliwiono sołtysom pobór zaległych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-09

  Spółka z o.o. (X) posiada zadłużenie w urzędzie skarbowym z tytułu korekt złożonych po kontroli. Posiada również dłużnika (inną spółkę z o.o.- Y). Czy jest możliwość aby wskazać tego dłużnika do ściągania z niego pieniędzy a nie ze spółki z o.o. X, której zadłużenie dotyczy? A jeśli tamten dłużnik Y nie dysponuje majątkiem i finansami? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-09

  Jak można uzyskać interpretację przepisów podatkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-03

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy firma działająca na podstawie wpisu do ewidencji ma obowiązek zawierania umów z podwykonawcą na piśmie? Chodzi mi o to, czy można zlecić podwykonawcy pewien zakres robót nie pytając o zgodę inwestora. Zaznaczam, że nie chodzi mi tutaj o sprawę dochodzenia należności czy wywiązania się z zobowiązań, lecz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-09

  Czy organ podatkowy wydając zaświadczenie o wielkości posiadanych gruntów rolnych ma obowiązek wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 59
Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego pobierz

 • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

 • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

więcej