Pytanie

20.01.2009
Jeden z podpisanych pkt. umowy zawiera zapis: „W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT okaże się nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych jest on zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy”. Co będzie w przypadku, gdy organ skarbowy Zamawiającego i Wykonawcy będzie miał różne interpretacje przepisów skarbowych ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • Wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i wydanie decyzji o wywłaszczeniu pobierz

więcej