Porady prawne

 • 2010-07-28

  Jestem osobą fizyczną i do tej pory swoje dochody rozliczałam w urzędzie skarbowym X. Teraz rozpoczynam działalność gospodarczą i deklarację VAT będę składała do urzędu skarbowego Y. Czy również podatek dochodowy mam płacić do urzędu skarbowego Y?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-16

  Osoba zatrudniona jest na etacie oraz równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Czy podatki z etatu mogą być odprowadzane do miejscowości, gdzie osoba zamieszkuje a nie jest zameldowana, a podatki z działalności gospodarczej do miejscowości gdzie jest zameldowana i znajduje się siedziba firmy. Obie firmy znajdują się w tym samym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-12

  Przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w gminie X, w której również zamieszkuje i posiada miejsce stałego zameldowania. Na rzecz tej gminy płacił do 2009 roku wszystkie podatki, w tym podatek od środków transportowych (kwota dość znaczna). Przed końcem 2009 roku przedsiębiorca zameldował się na pobyt czasowy w gminie Y i tam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-13

  Spółka z o.o. posiada siedzibę w mieście X i dodatkowe(główne) miejsce prowadzenia działalności w mieście Y. Który urząd skarbowy będzie właściwy do składania deklaracji czy z miasta X czy z miasta Y ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-09

  Osoba X z miejscowości XX prowadząca już działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) chce zawiązać spółkę cywilną z inną osobą Y. Nowa firma ma siedzibę w YY. W związku z tym zwracam się z pytaniem jakie kroki powinna podjąć osoba X przed i po zawarciu umowy spółki, aby firma mogła zacząć działać? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-01

  Przeniosłem siedzibę firmy w sierpniu 2008r. Czy urząd skarbowy pod który podlegałem wcześniej może teraz kontrolować lata poprzednie z podatku VAT.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-29

  Do kogo mogę wnieść odwołanie w sprawie podatkowej (decyzja urzędu skarbowego) i ile mam na to czasu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

 • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

 • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

 • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

więcej