Porady prawne

 • 2011-04-08

  Byłem członkiem zarządu w sp. z o.o. do dnia 31 styczeń 2005 r. kiedy powstało zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości. Wymagalność tego zobowiązania zgodnie z deklaracją to 15 stycznia 2005 r. Spółkę sprzedałem w 100 % nowemu właścicielowi w dniu 01 luty 2005 r. Ponieważ organ podatkowy Urząd Miasta nie mógł ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-26

  Podatnik otrzymywał nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości). Okazało się, że nie wszystkie nieruchomości budynkowe zgłosił do podatku oraz za część gruntów sklasyfikowanych jako B i Bi opłacał podatek rolny. Na jakiej podstawie prawnej organ powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-12

  Przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w gminie X, w której również zamieszkuje i posiada miejsce stałego zameldowania. Na rzecz tej gminy płacił do 2009 roku wszystkie podatki, w tym podatek od środków transportowych (kwota dość znaczna). Przed końcem 2009 roku przedsiębiorca zameldował się na pobyt czasowy w gminie Y i tam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Uchwała rady gminy wyznacza na inkasentów podatków lokalnych sołtysów, określając przy tym procentowe wynagrodzenie w zależności od sołectwa. pytanie: Czy sołtys może wpłacić ratę podatku sam sobie, sam sobie wypisać kwitek w kwitariuszu przychodowym i wreszcie czy taka kwota powinna być uwzględniona w przypadku tego sołtysa jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-31

  Decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości były wystawiane na mężą w sytuacji kiedy był ich współwłaścicielem razem z żoną. Powstały zaległości a do wystawienia tytułu egzekucyjnego na oboje małżonków niezbędne jest "sprostowanie" treści decyzji wymiarowych pod kątem wpisania jako podatnika również małżonki. pytanie - czy jest to ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-30

  Czy Urząd Skarbowy w związku z zakupem przez moją firmę materiałów budowlanych ma prawo żądać, oprócz faktur wystawianych przez sprzedającego, zamówień, testów jakościowych, protokołów badań i sprawdzeń? Za zakupione towary płaciłem w części gotówką oraz czekiem. Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów jestem zobowiązany do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-04

  Czy zadłużenie wobec urzędu skarbowego może zostać przedawnione? Jakie konsekwencje grożą za nie spłacenie zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-06

  Ja i mój mąż prowadzimy działalność gospodarczą - każde z nas posiada odzielną firmę. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w takiej sytuacji Urząd Skarbowy lub prokuratura jeżeli prowadzą kontrolę mają prawo domagać się ode mnie jako żony dostarczania dokumentów z firmy męża i odbioru korespondencji skierowanej do niego
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

 • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek pobierz

 • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

 • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

więcej