Porady prawne

 • 2010-09-10

  Otrzymałam decyzję pokontrolną z urzędu skarbowego. Zamierzam się jednak od niej odwołać. Co powinna zawierać taka decyzja i ile mam czasu na złożenie odwołania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-27

  Do pytania 22931. Opisywana wcześniej moja sprawa podatku od spadku dobiega końca. Urząd skarbowy niedługo wyda decyzję zapłaty podatku. Dobra materialne będące przedmiotem podatku, głównie nieruchomość zabudowana, były wytworzone przez całą rodzinę, nie tylko przez spadkodawcę. Spadkodawca jedynie formalnie występował jako właściciel, a ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-06

  Mam duże zaległości w urzędzie skarbowym. Prowadzę dalej działalność gospodarcza komornik zajął mi posiadłość, która i tak nie pokrywa długu a urząd skarbowy nie chce rozłożyć mi długu na raty. Czy ma do tego prawo a ja czy mogę się gdzieś odwołać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-09

  Organ podatkowy w trakcie sporu z podatnikiem co do sposobu opodatkowania domków letniskowych (budynki czy budowle) powołał pisemnie biegłego, ale nie zawiadomił strony o terminie przeprowadzenia przez niego opinii zgodnie z art. 190 Ordynacji podatkowej(termin ten został uzgodniony telefonicznie z zarządzającym ośrodkiem synem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Organ podatkowy prawidłowo doręczył decyzję w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. Podatnik wniósł od niej odwołanie z uchybieniem terminu wskazanego w art. 223 par.2 pkt.1 Ordynacji podatkowej. Organ I instancji przesyła je do organu odwoławczego. Czy tak wniesione odwołanie jest skuteczne - tj. czy organ II instancji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-25

  W nawiązaniu do moich poprzednich pytań (21261 i 21970) dotyczących postępowania spadkowego, dzisiaj mam kolejne zapytanie o procedurę podatkową. Po złożeniu stosownych dokumentów do urzędu skarbowego, otrzymałem od nich pismo z pogróżkami, w którym kwestionują podane kwoty wyceny nieruchomości. Przypomnę, że podatek dotyczy spadku po ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-06

  W 2006 roku sprzedałam nieruchomość/przed upływem 5lat od daty zakupu/.Faktury na zakup materiałów /buduję dom / miałam wystawione z datą 6dni po upływie terminu w jakim powinnam pieniądze przeznaczyć na cele mieszkaniowe. W związku z tym ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości prawie 40tys zł. Napisałam do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-26

  W 2007 roku Urząd Skarbowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące podatku VAT. Poddano w wątpliwość prawidłowość rozliczenia wykazanej w deklaracji za jeden m-c wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Decyzją wydaną w 2008 roku Organ podatkowy odmówił prawa do zastosowania stawki 0 % i określił kwotę zobowiązania podatku od ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Zgłoszenie pracodawcy do PIP pobierz

 • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu pobierz

 • Udzielenie prokury pobierz

więcej