Pytanie

26.02.2009
W 2007 roku Urząd Skarbowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące podatku VAT. Poddano w wątpliwość prawidłowość rozliczenia wykazanej w deklaracji za jeden m-c wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Decyzją wydaną w 2008 roku Organ podatkowy odmówił prawa do zastosowania stawki 0 % i określił kwotę zobowiązania podatku od towarów i usług. Od przedmiotowej decyzji wniesiono odwołanie. W chwili obecnej decyzja ta jest rozpatrywana przez organ odwoławczy -Dyrektora Izby Skarbowej. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zwróciłam się z prośbą do Urzędu Skarbowego celem wydania zaświadczenia potwierdzającego ,że nie naruszyłam w sposób istotny przepisów podatkowych w okresie 3 lat. Z uwagi na powyższą sprawę dostałam postanowienie odmowne. Czy Organ podatkowy mógł mi odmówić wydania takiego zaświadczenia w trakcie trwania procesu odwoławczego i czy można w jakiś sposób zaskarżyć takie postanowienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

więcej