Pytanie

18.11.2010
stan faktyczny: w uchwale Rady Gminy powołującej sołtysów na inkasentów podatków lokalnych jest zapis, że: ,,wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot dla poszczególnych sołectw". pytanie: czy w powyższym zapisie zgodnie z prawem umożliwiono sołtysom pobór zaległych rat podatków oraz automatycznie czy pobrane kwoty zaległe są podstawą do naliczenia inkasa za pobór ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

więcej