Pytanie

19.11.2010
Nasza firma zamierza skorygować podatek należny VAT w związku z istnieniem wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Jednym z warunków umożliwiających dokonanie powyższego jest m.in. zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnioną nieściągalność jego zobowiązania. Nasza firma sporządziła takie pismo i jej prezes osobiście wręczył je właścicielowi dłużnika, jednakże ten odmówił potwierdzenia odbioru, tłumacząc, że musi coś jeszcze sprawdzić ze swoim prawnikiem i wkrótce potwierdzi. Mimo upływu 3 tygodni odbioru pisma nie potwierdził. Wysłaliśmy dodatkowo takie pismo pocztą za potwierdzeniem odbioru, po 3 tygodniach pismo wróciło z adnotacją, że adresat nie odebrał przesyłki mimo dwukrotnego awizowania. Czy w tej sytuacji można traktować, że zawiadomienie zostało doręczone i zgodnie z ordynacją podatkową został spełniony warunek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku VAT?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

  • [INF-A] Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym pobierz

  • ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

więcej