Pytanie

19.11.2010
Nasza firma zamierza skorygować podatek należny VAT w związku z istnieniem wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Jednym z warunków umożliwiających dokonanie powyższego jest m.in. zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnioną nieściągalność jego zobowiązania. Nasza firma sporządziła takie pismo i jej prezes osobiście wręczył je właścicielowi dłużnika, jednakże ten odmówił potwierdzenia odbioru, tłumacząc, że musi coś jeszcze sprawdzić ze swoim prawnikiem i wkrótce potwierdzi. Mimo upływu 3 tygodni odbioru pisma nie potwierdził. Wysłaliśmy dodatkowo takie pismo pocztą za potwierdzeniem odbioru, po 3 tygodniach pismo wróciło z adnotacją, że adresat nie odebrał przesyłki mimo dwukrotnego awizowania. Czy w tej sytuacji można traktować, że zawiadomienie zostało doręczone i zgodnie z ordynacją podatkową został spełniony warunek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku VAT?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [VAT-9M] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

więcej