Pytanie

30.11.2010
Do 31 stycznia 2005 roku pełniłem funkcję członka zarządu firmy sp. z o.o. W styczniu tego roku powstało zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od nieruchomości. Od 1 lutego 2005 roku zostałem odwołany z tej funkcji. Czy odpowiadam za tę zaległość podatkową ze stycznia 2005, jeżeli już 1 lutego nie byłem członkiem zarządu. Regulowanie tego typu zobowiązania następowało zwykle na początku kolejnego miesiąca, czyli w lutym. Organ podatkowy prowadzi przeciw mnie postępowanie w sprawie tej zaległości podatkowej, bo nie może jej wyegzekwować od nowego zarządu, który przejął wszystkie zobowiązania spółki sprzed 1 lutego 2005 r. Czy i kiedy można umorzyć to postępowanie, jeżeli zaległość podatkowa powstała 31 stycznia 2005 roku.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

  • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

  • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

więcej