Pytanie

12.01.2011
Stan faktyczny nr 1: organ podatkowy powziął z urzędu wiedzę o tym, że podatnik opłacał niesłusznie podatek od nieruchomości za grunty sklasyfikowane jako użytki rolne - wszczął postępowanie w celu stwierdzenia nadpłaty. Stan faktyczny nr2: ten sam ww. podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowane deklaracje. Od kiedy w tych dwóch stanach faktycznych naliczane są odsetki ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

  • [VAT-9] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

więcej