Pytanie

08.04.2011
Byłem członkiem zarządu w sp. z o.o. do dnia 31 styczeń 2005 r. kiedy powstało zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości. Wymagalność tego zobowiązania zgodnie z deklaracją to 15 stycznia 2005 r. Spółkę sprzedałem w 100 % nowemu właścicielowi w dniu 01 luty 2005 r. Ponieważ organ podatkowy Urząd Miasta nie mógł wyegzekwować tej należności od nowego właściciela sprawa wróciła do mnie bo zobowiązanie to powstało za mojej kadencji. Urząd Miasta jako organ I instancji 27 listopada 2009 r. rozpoczął postępowanie podatkowe w sprawie mojej odpowiedzialności za to zobowiązanie. Dnia 28 lutego 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji potwierdzając moją odpowiedzialność. Mam jeszcze możliwość skargi na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Od momentu powstania przedmiotowego zobowiązania minęło 5 lat. Czy zgodnie z ordynacją podatkową lub innymi aktami prawnymi zobowiązanie to się przedawniło.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

  • Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

  • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej pobierz

  • Umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

więcej