Porady prawne

 • 2010-09-09

  Jak można uzyskać interpretację przepisów podatkowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-03

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy firma działająca na podstawie wpisu do ewidencji ma obowiązek zawierania umów z podwykonawcą na piśmie? Chodzi mi o to, czy można zlecić podwykonawcy pewien zakres robót nie pytając o zgodę inwestora. Zaznaczam, że nie chodzi mi tutaj o sprawę dochodzenia należności czy wywiązania się z zobowiązań, lecz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-09

  Czy organ podatkowy wydając zaświadczenie o wielkości posiadanych gruntów rolnych ma obowiązek wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-29

  W jakich okolicznościach następuje umorzenie zaległości podatkowych z urzędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-28

  Jestem osobą fizyczną i do tej pory swoje dochody rozliczałam w urzędzie skarbowym X. Teraz rozpoczynam działalność gospodarczą i deklarację VAT będę składała do urzędu skarbowego Y. Czy również podatek dochodowy mam płacić do urzędu skarbowego Y?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-26

  Złożyłem zeznanie podatkowe za 2009r. w marcu 2010r. Teraz zobaczyłem, że jest w nim błąd. Co powinienem zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Firma budowlana skorzystała z usług podwykonawcy. Otrzymała od niego kopie wpsiu do ewidencji, regon. Podwykonawca wykonał prace (potwierdzone protokołem), otrzymał zapłatę za wystawione faktury VAT. W toku kontroli z US okazało się, że firma owego podwykonawcy miała orzeczony zakaz sądwonie prowadzenia działalności i wystawionych przez ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-22

  W stosunku do przedsiębiorcy działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej urząd skarbowy wszczął postępowanie na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego. Czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, a co za tym idzie zmiany właściwego urzędu skarbowego postępowanie zostanie przeniesione do nowego ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

 • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej pobierz

więcej